LIÊN HỆ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC BÀI THUỐC GIA TRUYỀN

Địa chỉ: Tòa nhà 167 – Đường Nước Phần Lan – Tứ Liên – Tây Hồ – Hà Nội.

Điện thoại:  (024) 6254 3982 – Hotline:  091 810 22 77

Website: www.trungtamthuocgiatruyen.com

E-mail: trungtamthuocgiatruyen.vn@gmail.com

 BẠN ĐỌC CÓ THỂ GỬI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHO TRUNG TÂM THEO MẪU SAU ĐÂY

(Mọi thông tin cá nhân của bạn đều được bảo mật)