CƠ CẤU TỔ CHỨC

TÊN TỔ CHỨC

Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Các Bài Thuốc Gia Truyền

******

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 1. Giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Thị Hằng
  2. Phó giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Văn Nam
  3. Phó giám đốc trung tâm: CN. Vũ Thị Huệ

KHOA CHUYÊN MÔN

 • Khoa dược lý – sinh hóa
 • Khoa bào chế – chế biến – dược liệu
 • Khoa phát triển tài nguyên dược liệu quý
 • Khoa nghiên cứu – ứng dụng sản phẩm dược liệu
 • Khoa kiểm định dược phẩm dược liệu
 • Phòng nghiên cứu phát triển các bài thuốc gia truyền

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 • Vườn dược liệu Bắc Hà
 • Vườn dược liệu Bắc Giang
 • Vườn dược liệu Quảng Ninh
 • Vườn thuốc quý khu vục Tây Bắc
 • Phòng nghiên cứu Hà Nội
 • Khu chiết xuất Nam Định
 • Trung tâm phân phối Hà Nội